Expedice Dementi2021

Expedice Dementi - toť potulování s cílem, neb (skoro)každoroční harcování po krajích vlasti naší. Prospěšné jest na duchu i na těle, s tradicí od roku 2007.

Předběhnu zvídavého čtenáře, prozradíc, že trasa volena byla z Břvan na Bilinu s odbočkami a nábližkami všemožnými. První zastavení jest na vrchu, který se Písečným zove.

Kodrc milý vedl dílem po pevných cestách ďábelskou hmotou vylitých, kterou zde asphaltum nazývají, dílem divokými stezkami a houštinami. Ani sídlům lidských vyhnouti se nešlo dokonale, neb hustota jejich i přes divokost hor značná jest. Sídla jsou rázovitá tak jakož i obyvatelé jejich.

Kroky naše vposled pak vedly přes děsivou pláň Radovesickou. Pověstí a zkazek mezi lidem místním, pověrčivým o vzniku planiny této, mnohost koluje, jsa fantasknější jedna druhé. Či snad čertiska všechna úřadovat tu musila, neboť hrůznost scenérie této převyšuje zdaleka i nechvalnou proslulost Stěny ďáblovy u Brodu Vyššího stojící.

Konečně pak Bilina. Město milé, kdež možnost je spočinouti, síly nabýti a drahou železniční pak do světa dále se vydati.
Toť bylo krásy, toť bylo putování, ale jak klasik praví, za pecí s buchtami také zle není.

Copyright © All rights reserved.
Using Format